Door de pandemie afgelopen jaren zijn we ons steeds meer bewust van besmettingsgevaar. Het virus is toen heel snel verspreid en de wereld heeft even stil gestaan. Er werd niet meer gereisd en veel landgrenzen waren dicht voor buitenlanders. Gelukkig is het virus nu wat meer onder controle en kunnen we weer reizen. Dit komt ook mede door de vele vaccinaties in veel landen. Hierdoor zijn we allemaal beter beschermd tegen het virus. Over heel de wereld zijn deze vaccinaties geprikt om zo snel mogelijk het virus onder controle te krijgen. In het ene land komt het virus meer voor dan in een ander land. Sommige landen stellen nu ook een corona vaccinatie verplicht om zo eventuele besmettingen van buitenaf te voorkomen. 

Reisvaccinatie 

Niet alleen een corona vaccinatie kan verplicht zijn in het land van je bestemming, maar er zijn ook andere vaccinaties die verplicht gesteld kunnen worden. Het is daarom belangrijk om ruim van tevoren te checken of het land van bestemming bepaalde verplichten vaccinaties vraagt. De vaccinatie moet namelijk ook de tijd hebben om enige tijd in te werken, voordat de vaccinatie als geldig wordt beschouwd. Bij een vaccinatie krijg je namelijk een deel van een bacterie of virus ingebracht via een naald. Het lichaam maakt hiertegen antistoffen aan, waardoor je de ziekte zelf niet kunt krijgen of er minder last van hebt. Het kan enige tijd duren, voordat het lichaam de antistoffen heeft aangemaakt. Vandaar dat het enige tijd kost voordat de vaccinatie geld. Pas na de verstreken tijd ben je volledig beschermd. De vaccinatie wordt over het algemeen gegeven in de bovenarm en geven een bescherming van bijna 100%.

Hoe lang voor de reis vaccinatie inplannen?

Veel vaccinaties zijn op de dag van vertrek nog zinvol, zoals een hepatitis A vaccinatie. Maar het best kun je deze inenting minimaal twee weken van tevoren halen. Net zoals de DTP vaccinatie die is ook nog zinvol op de dag van vertrek, maar beter om minimaal drie dagen voor het weggaan te halen. Deze twee inentingen heb je voor vrijwel alle niet-westerse landen nodig en kunnen dus op redelijk korte termijn worden gehaald. Hepatitis B daarentegen geldt een termijn van minimaal zeven maanden voor vertrek. Echter is dit niet vaak altijd mogelijk dan krijg je een maand voor vertrek een inenting. Om daarna een derde prik na de reis te krijgen, je bent dan wel minder goed beschermd. Een meningokokken vaccinatie kun je het best minimaal tien dagen voor vertrek halen. Kortom check voor je vaccinatie de verplichte vaccinaties van je bestemming of bestemmingen. Om vervolgens op te zoeken wanneer je het best de prikken kan gaan halen.